Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

allay
16:22
3267 c844 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSkydelan Skydelan
allay
16:20
7613 b653 420
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
allay
16:06
3978 5c93 420
Reposted frommalice malice viaNajada Najada
allay
16:00
1273 6902 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
allay
15:59
1369 e1b2 420
Reposted fromEtnigos Etnigos

November 10 2019

allay
10:58
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix

November 08 2019

allay
14:37
- Jest pani szczęśliwa?
- Tak naprawdę to nie wiem. Pani Wisława Szymborska powiedziała, że życie czasami bywa znośne. Ja byłam na przykład szczęśliwa, kiedy mój pies po chorobie wyzdrowiał. Wtedy pomyślałam, że to szczęście było. I byłam szczęśliwa, jak mój mąż przestał pić. Są takie momenty, kiedy człowiek jest bardzo szczęśliwy. Natomiast, żeby tak w ogóle, to nie. Tylko wariat może być tak bez przerwy szczęśliwy.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
allay
14:36
Reposted fromshakeme shakeme
allay
14:36
Reposted fromshakeme shakeme
14:35
2284 f78f 420

eliixur:

🌱

November 07 2019

allay
17:08
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."
Reposted fromzoou zoou viaSkydelan Skydelan
allay
17:04
allay
16:58
Reposted fromshakeme shakeme
allay
10:20
Reposted frombluuu bluuu

November 05 2019

15:51
2663 b80e 420
Reposted fromwestwood westwood viascorpix scorpix
allay
15:51

Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd.

— Wyśnione miłości (2010)
allay
15:50
allay
15:50
8847 4d95 420
allay
15:49
Reposted fromheima heima viascorpix scorpix
allay
15:49
Reposted fromharmony harmony viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...