Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2020

allay
23:16
Nowe życie nie zaczyna się od zmiany otoczenia, tylko od zmiany perspektywy. Musisz nauczyć się uważnie obcować przede wszystkim z tym, co znasz. Bo za twoje znudzenie nie odpowiada rzeczywistość, tylko to, że nigdy się jej uważnie nie przyjrzałeś. Wrota twojej percepcji są przymknięte. Masz zaparowane okulary, pomazane błotem. I mówisz: „Wszystko, co widzę, jest takie samo”. A może po prostu wyczyść sobie okulary.
Kiedy pierwszy raz pojechałem nad Biebrzę oglądać ptaki, wszedłem na punkt obserwacyjny, wziąłem lornetkę i po chwili obwieściłem: „Niczego tutaj nie ma”. Doświadczeni ornitolodzy tarzali się ze śmiechu. „Zacznij patrzeć uważnie” – poradzili. I rzeczywiście, okazało się, że na tych mokradłach dookoła są dwa cietrzewie, siedem czapli, trzy orliki i mały krogulec. Kiedy jechałem tam po raz dziesiąty, już bez lornetki widziałem, że łąka pulsuje życiem.
— dr hab. Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viamalice malice

March 03 2020

allay
10:35
Muszę znaleźć sposób, by odkryć się na nowo.
— Rachel Abbott
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
allay
10:34
allay
10:34
Reposted fromshakeme shakeme
allay
10:32
5828 6895 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
allay
10:31
8848 e9d8 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
allay
10:31
9019 f79d 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
allay
10:30
allay
10:30
Reposted fromshakeme shakeme viagreenka2000 greenka2000
allay
10:30
Reposted fromshakeme shakeme viagreenka2000 greenka2000
allay
10:30
allay
10:30
8315 19b3 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreenka2000 greenka2000
allay
10:30
1003 a5a5 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viagreenka2000 greenka2000
allay
10:29
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
allay
10:29
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation

February 21 2020

allay
10:10
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
allay
10:05
Reposted fromshakeme shakeme
allay
10:04
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
allay
10:01
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
allay
10:00
5562 7177 420
Wrocław
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl