Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

allay
15:08
1659 c94f
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 07 2017

12:06
5086 5899
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viaSkydelan Skydelan
allay
12:06
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viabesomeoneelse besomeoneelse
allay
12:05
Nic nie jest stracone, jeśli ma się odwagę przyznać, że wszystko jest stracone i że trzeba zaczynać od zera.  
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viaAinsworthCass AinsworthCass

August 05 2017

allay
14:06
Nie rozumie się u nas tego, że młodzież boi się szarości życia
— Hłasko
Reposted fromweightless weightless vianiskowo niskowo
allay
14:04
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn
allay
14:01
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
allay
14:00
2459 9259 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianiskowo niskowo

August 02 2017

allay
16:16
Sometimes solutions aren't so simple
Sometimes goodbye's the only way
— Shadow of the day

July 29 2017

allay
20:17
8884 1483
Reposted frombyheart byheart viabzdura bzdura

July 28 2017

21:35
9613 44c2 500
allay
21:34
Chyba właśnie po tym można poznać ludzi naprawdę samotnych. Zawsze wiedzą, co robić w deszczowe dni.
— S. King, Christine
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
allay
21:34
Więc to był jeden dzień 
z tych najcenniejszych dni 
które nigdy nie wracają
— Różewicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
allay
21:33
allay
21:33
Wyraz jej oczu gorzki jak belladona.
-Pytasz mnie, czy żałuję? Dobrze, powiem ci coś o żałowaniu, skarbeńku. Nie widzę końca żałowaniu. Nie mogę znaleźć początku łańcucha, który nas przywiódł stamtąd tutaj. Mam żałować całego łańcucha czy każdego ogniwa z osobna, jakby można było je rozpiąć? Mam żałować początku, który doprowadził do tak fatalnego zakończenia czy samego zakończenia? Więcej się zastanawiałam nad tą kwestią niż potrafisz sobie wyobrazić.
— Janet Finch, "Biały oleander"
allay
21:32
Może nie chodziło o sklejanie złamanych serc.
Może chodziło o kochanie pokruszonych kawałków takimi, jakie one były.
— Brittainy C. Cherry
allay
21:31

tyle godzin
tyle dni
tyle lat
z których nic nigdy nie wynikło
z których nic nie wynika
z których nic nigdy nie wyniknie

tyle miejsc
tylu ludzi
tyle rozmów
które nie chronią przed śmiercią
które nie chronią przed życiem

ktoś - coś
gdzieś - kiedyś
było - nie było
nie wiem (...)

— Dwudzieste trzecie urodziny - Jarosław Borszewicz
allay
21:30
6372 b417
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani vianiskowo niskowo
allay
21:30
Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum. Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vianiskowo niskowo
allay
21:29
8530 bd1f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl