Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

allay
13:16
9076 2e80 500
Reposted fromPoranny Poranny viabomelam bomelam

June 27 2017

allay
20:56
2727 c7e6 500

June 25 2017

allay
01:56
istniało
kilka minut nadziei
a teraz
przyszło lato
nie ma już na co czekać
nie wrócisz
— chaos i inne piętra

June 13 2017

allay
10:42
I nagle skończy się, 
to wszystko w co wierzysz, 
co kochasz, zasypie śnieg 
Dziki uniesie cię wiatr,
upuści cię, nagle uderzysz, 
ufałeś mu tak 
— Nienawiść

June 05 2017

allay
18:53
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku?

May 30 2017

13:21
0140 a71a
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaWilalena Wilalena
13:13
2383 ef8a

depressionarmy:

When I am silent,

I have thunder hidden inside.

Reposted fromnosmile nosmile viathauturien thauturien
allay
13:06
8901 a762
Reposted frompesy pesy viaciarka ciarka
allay
13:03
Miałam być doskonała. Miałam umieć usunąć się w cień i niczego nie wymagać. Miałam nie płakać. Nie żądać. Cieszyć się chwilą. Mało mówić. Dużo się śmiać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweakness weakness
allay
13:03
Zdarza się i miłości wrócić, aby sprawdzić, czy drzwi są zamknięte.
— L. Jasińska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadotknij dotknij
allay
13:03
0242 8f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakazikova kazikova
13:02
5701 7cff
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viakazikova kazikova
allay
13:01
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viakotfica kotfica
12:56
allay
12:56
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
allay
12:54
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
allay
12:52
5629 16fe 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viajethra jethra
allay
12:49
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viajointskurwysyn jointskurwysyn
12:49
12:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl