Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

allay
13:53
6195 aa55 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
allay
13:53
6590 ca9a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
allay
13:52
6661 1197 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
allay
13:50
6679 27b3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummer-vibes summer-vibes
allay
13:50
6682 2203 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummer-vibes summer-vibes
allay
13:47
nie rzuca się kobiet,
bo płaczą
w rogu wszechświata zwinięte

- H. Poświatowska
Reposted fromproud-for-love proud-for-love vianiskowo niskowo
allay
13:45
Plastikowy kubek pełen wina Moje miasto, moja noc, tak mi czerwiec mija Wisła dzisiaj stoi w miejscu jak Twoje życie Ledwo mrugnę, zaraz będzie zima Ona znowu ma te piwne oczy Twoje miasto, Twoja noc, tak się lipiec toczy Wisła dzisiaj się kołysze tak jak Twoje biodra To prognoza raczej dzikiej nocy Przepadam za tym kiedy siedzisz przy mnie Patrzę na Twe obojczyki, tak mi sierpień minie Wisła patrzy podejrzliwie bo z Nią będę mieszkać Aż mi trzecia mojra przetnie linę Dwudziestolatków całych biega stado Właśnie powiedzieli 'pa' swoim dziekanatom Wisła dzisiaj znowu szumi jak i krew w żyłach W taki sposób właśnie spędzam lato

— Taco Hemingway - "Wiatr"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
allay
13:40
allay
13:35
8671 6677 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
allay
13:33
6670 3bf1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
allay
13:29
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true vianiskowo niskowo
allay
13:29
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromkyte kyte vianiskowo niskowo
allay
13:28
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianiskowo niskowo
allay
13:28
Wiele razy chciałem Ci się wytłumaczyć, ale jakoś nie umiałem. Pisałem listy i darłem je. No, ale to oczywiste, że człowiek nie umie wytłumaczyć innym tego, czego sam dokładnie nie rozumie.
— Haruki Murakami/Przygoda z owcą
Reposted fromsfeter sfeter vianiskowo niskowo
allay
13:27
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka vianiskowo niskowo
allay
13:27
9885 b6e4
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn
allay
13:17
3515 5d99 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
allay
13:16
9076 2e80 500
Reposted fromPoranny Poranny viabomelam bomelam

June 27 2017

allay
20:56
2727 c7e6 500

June 25 2017

allay
01:56
istniało
kilka minut nadziei
a teraz
przyszło lato
nie ma już na co czekać
nie wrócisz
— chaos i inne piętra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl