Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

allay
12:42
allay
12:40
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viabanshe banshe
allay
12:40
1773 f554
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
allay
12:40
1925 1b54
Reposted fromlaters laters viabanshe banshe
allay
12:39
2136 7170 500
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
12:36
7703 6fec 500
Reposted fromturquoise turquoise viawasteland wasteland
allay
12:35
2437 683d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland
allay
12:35
allay
12:34
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viadifferent different
allay
12:34
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viaolewka olewka
allay
12:31
9819 4bb6
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
allay
12:30
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaolewka olewka
allay
12:30
9739 8df0 500
"Grzeczność na co dzień" Jana Kamyczka, rok wydania 1978. Rozdział 22: "Serce w rozterce".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaolewka olewka

May 24 2017

allay
17:15
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viahereyes hereyes
allay
17:08
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viahereyes hereyes
17:07

Rendez – View

Quoi ? déja ? Bah oui ! C’est l’heure du Rendez-View alors profitez-en y’en aura pour tout le monde pas de panique !

Friday-Inspiration-39-8

Friday-Inspiration-39-27

Friday-Inspiration-39-30

Friday-Inspiration-39-35

Friday-Inspiration-39-38

Friday-Inspiration-39-39

Friday-Inspiration-39-44

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Friday-Inspiration-39-47

Friday-Inspiration-39-55

Friday-Inspiration-39-56

Friday-Inspiration-39-61

Friday-Inspiration-39-63

Friday-Inspiration-39-65

Friday-Inspiration-39-67

Friday-Inspiration-39-70

Friday-Inspiration-39-72

Friday-Inspiration-39-74

Friday-Inspiration-39-75

Friday-Inspiration-39-76

Friday-Inspiration-39-78

Friday-Inspiration-39-80

Friday-Inspiration-39-81

Friday-Inspiration-39-82

Friday-Inspiration-39-84

Friday-Inspiration-84-1

Friday-Inspiration-84-2

Friday-Inspiration-84-4

Friday-Inspiration-84-5

Friday-Inspiration-84-7

Friday-Inspiration-84-8

thinkstock

Friday-Inspiration-84-12

Friday-Inspiration-84-19

Friday-Inspiration-84-21

Friday-Inspiration-84-24

Friday-Inspiration-84-32

Friday-Inspiration-84-33

Friday-Inspiration-84-38

Friday-Inspiration-84-41

Friday-Inspiration-84-42

Friday-Inspiration-84-44

Friday-Inspiration-84-46

Friday-Inspiration-84-49

Friday-Inspiration-84-50

Friday-Inspiration-84-55

Friday-Inspiration-84-56

Friday-Inspiration-84-57

Friday-Inspiration-84-62

Friday-Inspiration-84-67

Friday-Inspiration-84-68

Friday-Inspiration-84-70

Friday-Inspiration-84-71

Processed with VSCOcam with n3 preset

Friday-Inspiration-84-74

Friday-Inspiration-84-75

Friday-Inspiration-84-77

Friday-Inspiration-84-78

Friday-Inspiration-84-89

Friday-Inspiration-84-90

Friday-Inspiration-84-91

Friday-Inspiration-84-93

Friday-Inspiration-84-96

Reposted fromtheGRID theGRID viahereyes hereyes
allay
17:06
0242 8f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahereyes hereyes
17:06
allay
16:48
7349 5bef
Reposted fromcalifornia-love california-love viahereyes hereyes

May 20 2017

16:42
8165 12ce
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl