Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

allay
17:30

July 29 2018

allay
19:11
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 21 2018

allay
17:03
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
allay
16:58
allay
16:58
Tettegouche State Park near Silver Bay, MN
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaelentarie elentarie
allay
16:57
7750 ce9a
Reposted fromsavatage savatage viavertheer vertheer
allay
16:57
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viakrolfasolek krolfasolek
allay
16:56
Reposted fromheima heima viadrunkwhipster drunkwhipster
allay
16:56
allay
16:49
9367 be9f
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaconvoitise convoitise
allay
16:49
6778 e7fc 500
Reposted fromverronique verronique viaconvoitise convoitise
16:48
2780 a722
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 19 2018

allay
10:31
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabesomeoneelse besomeoneelse
allay
10:30
8116 75c5
allay
10:28
Nie śpię bo trzymam kredens, jebany kurwa kredens pełen naskórków moich wczorajszych uniesień.
Ja pierdolę .... znowu nie śpię.
Krzyczę w środku, nikt nie słyszy.
[...] i tak w kółko
— Piotr Tokarz
allay
09:15
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
allay
09:12
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
allay
09:08
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson

June 28 2018

allay
16:42

Czy bardziej cierpi ten, kto czeka zawsze, 

czy ten, kto nigdy nie czekał nikogo?

Gdzie kończy się tęcza,

w twojej duszy czy na horyzoncie?

— Pablo Neruda - "Księga pytań"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawalkthemoon walkthemoon
allay
16:42
3591 8161 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawalkthemoon walkthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl