Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

allay
18:10
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajunior13 junior13
allay
18:09
7495 afb1
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme

November 11 2019

allay
16:45
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój
Reposted fromendorfines endorfines viapiinkskies piinkskies
16:45
allay
16:43
Reposted fromshakeme shakeme viaupinthesky upinthesky
allay
16:42
Reposted fromshakeme shakeme viaupinthesky upinthesky
allay
16:41
Chciałabym ci zdradzić pewien mały sekret. Znają go ci, którzy przeżyli największe tragedie, a podejrzewam, że znasz go także i ty: słońce zawsze wschodzi. Zawsze.
Słońce wschodzi, gdy matki tracą dzieci, gdy mężczyźni tracą żony, gdy kraje pustoszy wojna. Słońce wschodzi, choćbyśmy przeżywali nie wiem jaki ból i cierpienie. Nawet jeśli jesteśmy absolutnie przekonani, że to koniec świata, nazajutrz słońce wzejdzie i tak. Nie należy więc oceniać miłości po tym, czy słońce wschodzi, czy nie. Dla słońca nie liczy się miłość. Dla słońca liczy się tylko wschodzenie.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaupinthesky upinthesky
allay
16:40
Reposted fromshakeme shakeme vianuwanda nuwanda
allay
16:38
allay
16:38
allay
16:38
2927 1e96 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaparismonamour parismonamour
allay
16:34
4567 bf8c 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaparismonamour parismonamour
allay
16:34
3439 3518 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaparismonamour parismonamour
allay
16:32
3557 4090
allay
16:31
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
allay
16:31
4268 2edf 500
ul. Karmelicka
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaparismonamour parismonamour
allay
16:31
allay
16:30
Reposted fromjasminum jasminum viaparismonamour parismonamour
allay
16:30
7278 094a 500
allay
16:30
Reposted fromshakeme shakeme viaparismonamour parismonamour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl