Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

allay
18:05
Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...) Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem.
— Stanisław Lem
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viahereyes hereyes
allay
18:04
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viahereyes hereyes
17:23
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viascorpix scorpix
allay
17:23
0774 3e9c
Reposted fromtransliteracja transliteracja viascorpix scorpix
allay
17:23
1188 2ea3 500
allay
17:23
Reposted fromlululemony lululemony viascorpix scorpix
allay
17:23
3338 4f15 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viascorpix scorpix
allay
17:16
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vialikeaghost likeaghost
allay
17:11
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viamagchuck magchuck
allay
17:11
6871 30ae
Reposted frompesy pesy viamagchuck magchuck
allay
17:10
Pamiętam, co czułam, kiedy jeszcze jako mała dziewczynka dowiedziałam się, że człowiek ma tylko jedne życie. Bardzo mnie to wówczas zmartwiło. Sądzę, że później dla zrekompensowania tego stanu rzeczy starałam się przeżywać wszystko możliwie jak najintensywniej. 
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viamadamemonroe madamemonroe

February 16 2017

allay
19:28
Z miłości wszystko warto. Zrzucić na głowę każde niebo. Pamiętaj o tym.
— Kaja Kowalewska
Reposted bylikeaghostStayifyoulove

February 15 2017

allay
17:52
Play fullscreen
Reposted byAinsworthCasszamknioczyday11shadowblackheartgirlawakenedfutureiscomingmadamemonroemagchuckStayifyoulovenovocainewiksz

February 14 2017

allay
19:37
Był kotwicą dla jej dryfującego statku.
— "Emma i Oliver"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
allay
19:35
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viascorpix scorpix
allay
19:35
7484 39ea
Reposted frompesy pesy viascorpix scorpix
allay
19:35
1934 19fc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
allay
19:30
Reposted fromworst-case worst-case viaSkydelan Skydelan

July 10 2015

allay
16:14
Nigdy nie mamy pewności, że osoba którą mamy przed oczami pojawi się przed nimi ponownie. Nie mamy pewności, że słowa które zostawiamy na później będą miały okazje wylać się z nas. Nie mamy pewności, że zapach który działa jak narkotyk jeszcze kiedyś dotrze do naszych zmysłów.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viajoder joder
allay
16:13
2679 b040
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIzzy721 Izzy721
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl