Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

allay
17:45

Cierpienie i ból są nieodłączne od rozległej świadomości i głębokiego serca. Myślę, że ludzie naprawdę wielcy zawsze muszą odczuwać na świecie wielki smutek.
— F. Dostojewski
Reposted byhereyesSurvivedGirlkanadyjskazimapolskijazzwalkthemoonottak

March 01 2018

allay
17:42
Przede mną stoi trzyletni chłopczyk o przenikliwych niebieskich oczach. Za kilkanaście lat dziewczęta będą tonąć w tych oczach. Będą dzwonić do tych oczu i prosić o spotkanie. Będą z ich powodu płakać, a jeśli oczy spojrzą na nie w odpowiedni sposób, będą pięknieć z każdą sekundą.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 24 2018

allay
09:14

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viajointskurwysyn jointskurwysyn
allay
09:12
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
allay
09:11
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viamarciix marciix
allay
08:55
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viahereyes hereyes
allay
08:53
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłem źle. Żałuje dobrych rzeczy, które zrobiłem dla nieodpowiednich ludzi.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viahereyes hereyes
allay
08:53
2595 8302 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viahereyes hereyes
allay
08:53
2601 0739 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viahereyes hereyes
allay
08:53

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
allay
08:53
allay
08:52
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahereyes hereyes
allay
08:52
8472 a2c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viahereyes hereyes
allay
08:52
3656 8473
Reposted fromdelain delain viahereyes hereyes
allay
08:52
1114 ddbd
Reposted fromfatique fatique viahereyes hereyes
08:51
0898 0b21 500

Cracow

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viahereyes hereyes

February 02 2018

allay
18:11

Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted fromlovvie lovvie viajointskurwysyn jointskurwysyn
allay
18:10
1310 3a5e 500
Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
18:09
8542 3be6

idotravel:

adventure

18:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl