Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

allay
07:59
"Hello
We haven't talked in quite some time
I know
I haven't been the best
I've been traveling in
The desert of my mind
And I
I haven't found a drop
Of life
I haven't found a drop
Of you
I haven't found a drop
I haven't found a drop
Of water"

September 08 2017

allay
19:51
Skończyła się burza. Ale cisza po niej jest inna.
— Pablo Neruda
allay
19:50
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
allay
19:04

Bo ja się wtedy nawet starałam pilnować, żeby nie zajść w złudzeniach za daleko, żeby w pewnym momencie nie dostać po głowie.

— Agnieszka Osiecka

Reposted fromUndomiel Undomiel viabesomeoneelse besomeoneelse
allay
19:04
3101 0ebe 500
Reposted fromMadKamson MadKamson viabesomeoneelse besomeoneelse
allay
19:04
Reposted fromshakeme shakeme viabesomeoneelse besomeoneelse
allay
19:03
Odpuść sobie. Wszyscy popełniamy błędy. Nikt nie traktuje Cię gorzej, niż Ty sam siebie. Odpuść sobie wszystkie winy i grzechy, które Twoim zdaniem popełniłeś. One nie określają ani Ciebie ani Twojej wartości. Skup się na tym, co możesz zrobić dzisiaj, teraz by czuć się lepiej w swojej skórze.
17:19
9859 79ba 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viasunlovers sunlovers
allay
17:19
1965 2a84 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
allay
17:18
2597 ba53 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
17:15
7098 2da0 500

pikelo:

Stars, Stars, Stars by karkadé

Reposted fromSkydelan Skydelan viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:13
16:59
0246 ee37 500
allay
16:58
Puste noce, gdy kładziesz się w ciszy i przez długi czas nie zamykasz oczu.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viajointskurwysyn jointskurwysyn
allay
16:58
Siddihartha miał przed sobą jeden tylko cel: wyzbyć się wszystkiego, wyzbyć się pragnień, wyzbyć się marzeń, wyzbyć się radości i cierpienia. Obumrzeć dla samego siebie, wyzbyć się siebie, znaleźć spokój w opustoszałym sercu, zapomnieć o samym sobie...
— H. Hesse
16:58
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

allay
16:57
A ty w całym zgiełku
Znów pamiętasz dziś
Że mimo zakrętów
Lubię, kiedy mi się śnisz
— Zanim to powiem
Reposted bybesomeoneelserozentuzjazmowana
allay
16:55
9543 2f0c
allay
16:50
8745 f53a 500
Reposted fromcontrapalabra contrapalabra viascorpix scorpix
16:48
7852 fbae 500
Reposted fromturquoise turquoise viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl