Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

allay
20:21
Jest takie powiedzenie: kobiety pamiętają jeszcze o pierwszym pocałunku, gdy mężczyźni zapomnieli już o ostatnim. To gówno prawda. Jestem przekonany, że kolo z Jeden Osiem L nie zapomniał. Bo pewnych rzeczy, pewnych kobiet, my mężczyźni nie zapominamy. Zawsze gdzieś w naszej pamięci jest laska, na wspomnienie której coś nas tam ściska w bebechach.
— pokolenieikea.com
Reposted byhereyes hereyes

February 09 2019

allay
09:13
A potem świat znowu zaczął istnieć, ale istniał zupełnie inaczej.
— Ostatnie życzenie
Reposted byegzystencjaSkydelanazazelwalkthemoonnuttPicki91junior13ottakhydrosphereLuukkanieobecnoscmaliceThe1995AliceInKillingLandjamaicanbeatforgoodandforbadbeltaneboro98laparisienneheavencanwaityeanne

February 07 2019

allay
16:12

wierzę w rozmowy dusz,
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy,
że mnie nie ma z tobą.

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
allay
16:12
0964 2233
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaSkydelan Skydelan
allay
16:11
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSkydelan Skydelan
allay
16:10
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
allay
16:10
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaSkydelan Skydelan
allay
16:08
3068 e29c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
allay
16:08
2834 0579 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
allay
16:08
2749 ce7c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
allay
16:08

Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa...
wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość.
— p.
allay
16:05
1915 46b3 500
26.08.218
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaSkydelan Skydelan
allay
16:00
Pozwól, że opowiem Ci o znajomości, która trwa chociaż nie jest pewna swojej przyszłości(...)
— Małpa
Reposted fromjamaicanbeat jamaicanbeat viaSkydelan Skydelan
allay
15:58
4729 c040 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
allay
15:45
My z dru­giej po­ło­wy XX wie­ku 
roz­bi­ja­ją­cy ato­my 
zdo­byw­cy księ­ży­ca 
wsty­dzi­my się 
mięk­kich ge­stów 
czu­łych spoj­rzeń 
cie­płych uśmie­chów 


Kie­dy cier­pi­my 
wy­krzy­wia­my lek­ce­wa­żą­co war­gi 


Kie­dy przy­cho­dzi mi­łość 
wzru­sza­my po­gar­dli­wie ra­mio­na­mi 


Sil­ni cy­nicz­ni 
z iro­nicz­nie zmru­żo­ny­mi ocza­mi 


Do­pie­ro póź­ną nocą 
przy szczel­nie za­sło­nię­tych oknach 
gry­zie­my z bólu ręce 
umie­ra­my z mi­ło­ści
— M. H.
Reposted fromrememberme rememberme viaSkydelan Skydelan
allay
15:45
Boję się tak jak Ty,
A potem się waham tak jak Ty,
A potem żałuję tak jak Ty.
— Kartky
Reposted fromLuna- Luna- viaSkydelan Skydelan
allay
15:44
Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi Ci nad głową.
— Jacek Wejroch
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaSkydelan Skydelan
allay
15:42
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
allay
15:40
Już nie pamiętam jak było źle, o co nam poszło, zgubiłem się
I gdybym mógł- cofnąłbym czas chciałbym to przeżyć kolejny raz
 Czułem najmocniej i tego mi brak.
— Kortez
Reposted fromyannim yannim viaSkydelan Skydelan
allay
15:39
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza. 
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl